Bel (0181) 69 78 82  |  mail info@spanjersbergh.nl  |  website Opbaargelegenheid De Seizoenen

Verklaring van erfrecht en erfeniszaken

Wilt u meer weten over de afwikkeling van de erfenis, dan kunt u het beste contact opnemen met uw plaatselijke notaris. Daar kunt u ten eerste de Verklaring van Erfrecht aanvragen, die u nodig heeft voor het deblokkeren van bank- en girorekeningen. Deze zijn in afwachting van de notariële afwikkeling van de erfenis geblokkeerd. Met deze verklaring kunt u bovendien de verzekeringsgelden laten uitbetalen. Ook kan de notaris u vertellen of de overledene beschikte over een testament. Zo niet, dan zal de notaris u informeren over de wettelijke afhandeling van de erfenis.

Op www.notaris.nl vindt u alle informatie over het actuele erfrecht en het afwikkelen van de erfenis met en zonder testament.

U kunt ons 24 uur per dag bellen op (0181) 69 78 82

© Copyright 2018 Uitvaartverzorging Spanjersbergh

Ontwerp & realisatie: CreatieCentrale | teksten: Move On Communicatie