Waardevol afscheid nemen en zinvol het leven vieren

"Het afscheid bij overlijden is definitief. Dit afscheid is een proces en de uitvaart is daar een onderdeel van. Een uitvaart moet dus goed aansluiten bij dit afscheidsproces. Ik probeer bij een uitvaart de persoonlijkheid van de overledene zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en daarbij de wensen van de familie zoveel mogelijk uit te voeren.

Binnen Spanjersbergh mag ieder teamlid de uitvaarten in zijn of haar eigen ‘eigenheid” uitvoeren. Dat vind ik heel bijzonder. En ondanks die eigenheid zijn we samen een warm en mooi samenwerkingsverband."